Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelse och funktionärer

Styrelse

 

Ordförande                       Johan Aronsson

Vice ordförande                 Thomas Källberg

Sekreterare                       Mikael Rehngren

Kassör                              Charlotta Dahlqvist

Vice kassör                       Conny Dieserud

Ledamot                           Björn Capretti

Ledamot                           Roland Fällberg

Suppleant                         Jonna Gannve

Suppleant                         Christoffer Petersson

Suppleant                         Felix Pettersson

 

Övrigt ansvar

Revisorer                         Malin Mällo och David Hedkvist

Revisorssuppleant             Edvin Larsson och Ronny Fällberg

Valberedning                    Marcus Källberg (sammankallande)

                                      Johan Källström  och Malin Haanpää

Huvudinstruktör               Thomas Källberg

Ungdomsansvarig            Malin Mällo

Bidragsansvarig               Björn Capretti

Tävl.samordnare             Thomas Källberg

Utbildningsansvarig         Johan Aronsson

Trivselkommitté              Malin Mällo, Björn Capretti

Systemadministratör        Lars Bäcklund

Materialförvaltare            Jonna Gannve, Malin Haanpää

Lotteriföreståndare          Roland Fällberg

 
Sponsorer