Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelse och funktionärer

Styrelse


Ordförande                       Johan Aronsson

Vice ordförande                 Thomas Källberg

Sekreterare                       Mikael Rehngren

Kassör                              Conny Dieserud

Ledamot                           Björn Capretti

Ledamot                           Roland Fällberg

Ledamot                           Malin Haanpää

Suppleant                         Jonna Gannve

Suppleant                         Christoffer Petersson

Suppleant                         Linda Eskilsson

 

Övrigt ansvar

Revisor                            Malin Mällo

                                      David Hedkvist

Revisorssuppleant             Edvin Larsson

                                      Ronny Fällberg

Valberedning                    Marcus Källberg (sammankallande)

                                      Johan Källström

                                      David Olsson

Huvudinstruktör               Thomas Källberg

Ungdomsansvarig             Linda Eskilsson

Bidragsansvarig                Björn Capretti

Tävlingssamordnare         Malin Haanpää

Utbildningsansvarig          Thomas Källberg

Trivselkommitté               Malin Mällo

                                     Björn Capretti

Systemadministratör        Conny Dieserud

Materialförvaltare             Jonna Gannve

Lotteriansvarig                Roland Fällberg

Mångfaldsombud             Jonna Gannve

                                     Christoffer Petersson

 
Sponsorer